Para sa lahat ng mga dayuhang mamamayan

Ito ay inilathala sa 8 wika kabilang ang Japanese.
Para sa iba pang mga wika mangyaring mag-click sa ibaba.

Ang Sagamihara International Lounge ay nag-bibigay ng mga klase sa wikang Hapon kung saan ang mga dayuhang mamamayan ay maaaring matuto ng Japanese.Mayroon ding interpretasyon, pagsasalin, at konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan, at mga kaganapan (event) na nagbibigay-daan sa kanila upang maranasan ang mga kultura mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

Mga kaganapan at konsultasyon na kinakailangan ng mga aplikasyon