Para sa lahat ng mga dayuhang mamamayan

Ito ay inilathala sa 8 wika kabilang ang Japanese.
Para sa iba pang mga wika mangyaring mag-click sa ibaba.

Sa Sagamihara International Lounge, nagdaraos kami ng mga klase sa wikang Hapon kung saan ang mga dayuhang mamamayan ay maaaring matuto ng Japanese, Interpretasyon sa Pagsasalin/Konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan, at mga kaganapan kung saan maaari silang makipag-ugnayan sa mga kultura ng mundo. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

Mga kaganapan at konsultasyon na kinakailangan ng mga aplikasyon