Pagkonsulta sa dayuhan

Citizen's Counseling Room (Foreigner Counseling)

Konsultasyon para sa mga dayuhan | Sagamihara City

Ito ay isang artikulo tungkol sa Opisyal na Homepage ng Sagamihara City na "Konsultasyon ng Dayuhan".

Pagkonsulta sa pamamaraan ng paninirahan

Libreng konsultasyon para sa mga dayuhan

Libreng konsultasyon para sa mga dayuhan

Kami sa Sagamihara International Lounge ay nakatanggap ng iba't ibang mga katanungan sa paglipas ng mga taon. Mangyaring huwag mag-atubiling pumunta.