Gabay sa pag-iwas sa sakuna

Gabay sa pag-iwas sa kalamidad|Sagamihara City

Ito ay isang artikulo tungkol sa "Disaster Prevention Guidebook" sa opisyal na website ng Sagamihara City.