Ang mga boluntaryo mula sa Information Dissemination Committee ay gumagawa ng mga ulat sa mga kaganapan na ginanap sa lounge.

·Ang mga aktibidad ng bawat subcommittee ay こ ち ら.