Impormasyon mula sa bansa

youjikyouiku thumbnail

Para sa mga dayuhan na may maliliit na bata

Nagsimula na ang libreng early childhood education at childcare.
Opisina ng Gabinete/Ahensiya ng mga Serbisyo sa Imigrasyon

Thumbnail ng Shugakushien

Tungkol sa bagong sistema ng suporta sa pag-aaral para sa mas mataas na edukasyon

Para sa mga dayuhang estudyante sa high school na gustong magpatuloy sa kolehiyo o vocational school ngunit nag-aalala sa pera, at para sa mga mag-aaral na gustong magpatuloy sa pag-aaral nang hindi nag-aalala tungkol sa pera
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan Student Services Organization

Koukoushien thumbnail

Para sa mga dayuhan na gustong mag-aral sa high school

Para sa mga dayuhan na gustong mag-aral sa high school
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Immigration Services Agency

Thumbnail ng Tokuteiginou

Call center upang suportahan ang paggamit ng partikular na sistema ng kasanayan

Para sa mga dayuhan na gustong magtrabaho na may partikular na katayuan ng kasanayan sa paninirahan
Immigration Control Agency

Emergency evacuation measures para sa mga residente sa Myanmar batay sa sitwasyon sa kanilang sariling bansa

Para sa mga gustong manatili sa Japan dahil sa hindi matatag na sitwasyon sa Myanmar
Immigration Control Agency