Impormasyon mula sa Sagamihara City, atbp.

Multilingual Support Center Kanagawa

Sinusuportahan namin ang mga pamilyang nagpapalaki ng mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga sangkap!

Pamamahagi ng mga sangkap sa mga pamilyang nagpapalaki ng mga anak (collaborative business proposal system project) | Sagamihara City

Ito ay isang artikulo tungkol sa opisyal na website ng Sagamihara City "Pamamahagi ng mga sangkap sa mga pamilyang nagpapalaki ng mga bata (Collaborative project proposal system project)".

Tungkol sa mga scholarship para sa mga mag-aaral sa high school

Mga scholarship para sa mga mag-aaral sa high school | Sagamihara City

Ito ay isang artikulo tungkol sa "Scholarships para sa mga high school students" sa opisyal na website ng Sagamihara City.