Pangkalahatang-ideya ng lounge

Ano ang Sagamihara International Lounge?

Ang Sagamihara International Lounge ay nagsasagawa ng iba't ibang proyekto tulad ng "pagsuporta sa mga dayuhang mamamayan," "pagbibigay ng impormasyon sa maraming wika," at "pagpapatupad ng mga internasyonal na proyekto sa pagpapalitan" upang lumikha ng komportableng kapaligiran kung saan maaaring manirahan nang magkasama ang mga Hapon at dayuhan. Masu.

mga aktibidad sa lounge

Ang mga pangunahing aktibidad ng lounge ay ``suporta para sa mga dayuhan,'' ``probisyon ng impormasyon,'' at ``international exchange.''
· Mag-click dito para sa mga detalye.

Suporta para sa mga dayuhang mamamayan
[Interpretasyon at Pagsasalin]

Nagpapadala kami ng mga boluntaryong tagapagsalin sa mga pampublikong institusyon tulad ng mga paaralan at ospital.Gumagawa ako ng mga pagsasalin para sa mga dayuhang mamamayan.

【konsultasyon】

Ang mga aktibidad sa pagpapayo (pamumuhay, pagpapayo, atbp.) para sa mga dayuhang mamamayan ay isinasagawa sa 7 wika.

[Pag-iwas sa kalamidad]

Nagsasagawa kami ng pagsasanay sa pag-iwas sa sakuna at mga pagsasanay sa kalamidad para sa mga dayuhang mamamayan.Nagbibigay din kami ng mga serbisyo sa pagsasalin at pagsasalin kung sakaling magkaroon ng sakuna.

【silid-aralan】

Mayroon kaming mga klase sa wikang Hapon at mga klase ng bata para sa mga dayuhang mamamayan.

Pagbibigay ng impormasyon
【home page】

Pagbibigay ng impormasyon tulad ng pagpapakilala ng mga aktibidad sa lounge sa website sa Japanese + 7 wika
https://www.sagamihara-international.jp/

【Paminsan-minsan】
Internasyonal na palitan
【kaganapan】

Ipakikilala natin ang mga kultura at tradisyon mula sa buong mundo sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaganapan.
・Sagamihara International Exchange Festival
・Paligsahan sa Pagsasalita ng Hapon na “Nihongo no Hiroba”        
・World Plaza, isang lugar para sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan
· そ の 他

[International understanding class]

Sa kahilingan ng mga paaralan, pampublikong bulwagan, atbp., nag-aalok kami ng mga klase upang ipakilala ang iba't ibang kultura.

[Cultural exchange]

1) 7 wika: English, Chinese, Portuguese, Spanish, Filipino, Vietnamese, Cambodian

Mga pasilidad sa lounge

silid pahingahan

Naghanda kami ng tatlong mesa sa open space para magamit ng sinuman.Maaari itong gamitin para sa maliliit na pagpupulong at konsultasyon.
Mayroon ding malapit na information bulletin board na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng lungsod, pati na rin ang impormasyon mula sa mga mamamayan.

Sulok ng konsultasyon

Ito ay isang sulok kung saan maaari kang kumunsulta nang hindi nababahala tungkol sa paligid, na pinaghihiwalay ng mga partisyon.

図書

Mayroon kaming mga aklat sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga dayuhang mamamayan na naninirahan sa lungsod, mga sangguniang libro para sa paninirahan sa Japan, mga diksyunaryo, mga mapa, mga libro sa internasyonal na pagpapalitan, mga polyeto ng mga kaugnay na organisasyon, atbp.

pasukan ng lounge
malapit sa bookshelf
Malapit sa consultation corner