World Plaza ~Hong Kong Edition~ (2024.4.21 10:00am)

Petsa at oras: Petsa at oras: Abril 21, 2024 (Linggo) 10:00-11:30 (Magsisimula ang reception sa 9:45)

lugar: Ohno Kita Community Center

Pag-usapan at palitan ang tungkol sa buhay at kultura sa Hong Kong.

Target na madla: Bibigyan ng priyoridad ang mga nakatira sa lungsod.
Ano ang dadalhin: Wala
Kapasidad: 40 tao (sa pagkakasunud-sunod ng aplikasyon)
Bayad sa paglahok: Libre
Panahon ng aplikasyon: Abril 5 (Biyernes) hanggang Abril 20 (Sabado)
Paano mag-apply: Direktang mag-apply sa Sagamihara International Lounge o sa pamamagitan ng telepono.
Mangyaring ipaalam sa amin na nag-a-apply ka para sa "World Plaza para sa Abril" at ang iyong address, pangalan, at numero ng telepono.  
Aplikasyon, pagtatanong:Sagamihara International LoungeTEL: 042-750-4150

Thumbnail ng SekainohirobaHongkong20240421