Factory tour para sa pag-iisip tungkol sa mga basura (International Salon Mini ) (Ika 27 ng Hunyo,2024 1:00 pm(13:00) ~ 3:00 pm (15:00) )

Petsa at Oras:Huwebes, Ika-27 ng Hunyo,Huwebes 2024 Mula 1:00 pm(13:00) hanggang 3:00 pm (15:00)

Lugar:Kita Incineration Plant,Midori Ward,Sagamihara City.( 15 min. sa bus mula sa Hashimoto Station JR Yokohama Line.
(*Ang mga detalyadong impormasyon para sa access ay ibibigay matapos mag apply.)

Mga dayuhang mamamayan, paano natin haharapin ang mga basurang nalilikha o nabubuo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
Nais mo bang bumisita sa mga pasilidad ng Midori Ward upang makita kung paano pinoproseso ang mga ito?
「"Bakit kailangan nating paghiwalayin ang mga basura (= Paghihiwahiwalay)" “Ano ang mangyayari kapag pinaghiwahiwalay natin ang mga basura?”
Kung ating paghihiwalayin ang mga basura , ito ay maaaring isang kapakipakinabang o maaring mapagkukunan (o recyclable); kung paghahaluhaluin natin ang mga ito, ito ay magiging isang basura lamang.'' Ang pag-alam natin sa mga ganitong bagay ay maaaring makapagbago ng ating pamumuhay.
★Mayroong Interpreter、kung kaya‘thuwag mag alala,ang lahat ay maaaring makilahok !

Target: Mga dayuhang naninirahan sa lungsod
Kapasidad: 20 katao
Bayad sa paglahok: Libre
Panahon ng aplikasyon: Mula ika-6 ng Hunyo (Huwebes) hanggang Ika- 20 ng Hunyo (Huwebes)
Paano mag-apply: Mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng pagpapadala ng -email sa mga sumusunod na impormasyon na nabanggit sa itaas sa panahon ng aplikasyon sa Sagamihara International Lounge (sil@city.sagamihara.kanagawa.jp)
Isulat sa email ang mga sumusunod (1) na ikaw ay nag-a-apply para sa "International Salon", (2) address ( isulat kasama ang ward), (3) pangalan, (4) numero ng telepono, (5) nasyonalidad, (6) ginagamit na wika, (interpreter) mangyaring isulat (kailangan,o hindi kailangan ).
Mangyaring tingnan ang flyer sa ibaba para sa iba pang mga detalye.
Para sa mga katanungan o impormasyon: Tumawag sa Sagamihara International LoungeTEL: 042-750-4150

International salon20240627mini thumbnail