Impormasyon sa suporta

Ipapaalam namin sa iyo ang impormasyon ng suporta sa PDF.Mangyaring samantalahin ito.

Thumbnail para sa ZairyuSoudan202204

Pagkonsulta sa pamamaraan ng paninirahan

Maaari kang sumangguni sa mga opisyal ng imigrasyon nang libre tungkol sa mga pamamaraan ng paninirahan at katayuan ng paninirahan.Kinakailangan ang mga pagpapareserba.

VaccinationVoucher_jp thumbnail

Darating ang bagong tiket sa bakuna sa corona!

Sa lahat ng dayuhan na gustong magpa-injection para maiwasang magkasakit ng bagong coronavirus

Thumbnail para sa TeniohaChirashi2

Malaking recruitment!boluntaryo sa online na pag-aaral ng Hapon

Kami ay naghahanap ng Japanese learning support online na mga boluntaryo.