Magbibigay kami ng boses na impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay sa mga dayuhang naninirahan sa Sagamihara City.