Mga araw kung kailan available ang suporta sa wikang banyaga

Mula Lunes hanggang Sabado, mayroon kaming nakatakdang wika para sa bawat araw ng linggo. (Sarado tuwing Linggo, mga pampublikong pista opisyal, at mga pista opisyal sa katapusan ng taon at Bagong Taon.)

Sinusuportahan ang mga wikaPetsa at oras ng pagsusulatan
InglesLunes hanggang Miyerkules, Biyernes 9:00am hanggang 8:00pm
Huwebes 9:00am hanggang 5:00pm
Sabado 9:00am hanggang 3:00pm
Filipino (Tagalog)Lunes 10:00am hanggang 4:00pm
PortugesMartes 10:00am hanggang 4:00pm
IntsikMiyerkules 10:00am hanggang 4:00pm
Espanyol (Español)Huwebes 10:00am hanggang 4:00pm
Cambodian (ភាសាខ្មែរ)Biyernes 10:00am hanggang 4:00pm
Vietnamese (Tiếng Việt)Sabado 10:00am hanggang 4:00pm