Pag-aaral ng Japanese sa Internet

Maaari kang mag-aral ng Japanese sa bahay gamit ang internet.

Wika at Kulturang Hapones "Marugoto Plus" (The Japan Foundation)

Hamon ni Erin!Maaari kang magsalita ng Hapon. (Ang Japan Foundation)

AJALT Online Teaching Materials (Association for Teaching Japanese-Language International)

Kanagawa de Nihongo (Kanagawa International Foundation)

BAGONG Bersyon Easy Japanese (NHK WORLD JAPAN)

Proyekto ng JYL Mga materyales sa pagtuturo sa aklatan ng mga bata sa Japanese library (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)

"Irodori: Japanese for Everyday Life" (The Japan Foundation Japanese-Language Institute)